############### 0.00
-0.18
-0.0192;

toscoro punti luce oro giallo

toscoro punti luce oro giallo